Geen concurrentiebeding bij tijdelijk contract

Sinds 1 januari 2015 mag u als werkgever géén concurrentiebeding meer opnemen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, in tijdelijke contracten dus. Er is een uitzondering mogelijk: als er een zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang is. Dit belang dient u dan wel duidelijk te maken én goed te omschrijven. Alleen de toevoeging dát er een zwaarwegend bedrijfsbelang is, is onvoldoende.

Een concurrentiebeding moet overigens altijd schriftelijk overeengekomen zijn én ondertekend. Dit geldt voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde én onbepaalde tijd.

Wat is een zwaarwegend bedrijfsbelang?

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (een ’tijdelijk contract’) kan dus in principe geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij er een zwaarwichtig belang is. Wat is dat, een zwaarwichtig of zwaarwegend belang?
Een rechter zal altijd een aantal zaken toetsen:

  • kan de werknemer de werkgever schade berokkenen met zijn opgedane kennis en ervaring?
  • is het concurrentiebeding redelijk? En in verhouding?
  • is het concurrentiebeding voldoende specifiek?
  • etc.

concurrentiebeding

In geval van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (‘vast contract’) zijn er geen nieuwe regels omtrent het concurrentiebeding.

Als er een concurrentiebeding is opgenomen in een arbeidsovereenkomst vóór 1 juli 2014, dan blijft deze gewoon van kracht.

Ook indien er geen concurrentiebeding is opgenomen, dan heeft de (voormalig) werkgever nog steeds rechten; een werknemer mag niet zo maar zijn oude werkgever schade toebrengen (of bijvoorbeeld het hele klantenbestand mee nemen).

Wilt u meer weten over het concurrentiebeding en de (on)mogelijkheden? Bel dan eens met één van onze HR Professionals, zij zijn goed thuis in de materie, bel 0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur).