Geen concurrentiebeding bij tijdelijk contract

Vanaf 1 januari 2015 mag u als werkgever géén concurrentiebeding meer opnemen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, in tijdelijke contracten dus. Er is een uitzondering mogelijk: als er een zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang is.

Een concurrentiebeding moet overigens altijd schriftelijk overeengekomen zijn én ondertekend. Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde én onbepaalde tijd.

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (een ‘tijdelijk contract’) kan dus in principe geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij er een zwaarwichtig belang is. Wat is dat, een zwaarwichtig belang?
Een rechter zal altijd een aantal zaken toetsen:

  • kan de werknemer de werkgever schade berokkenen met zijn opgedane kennis en ervaring?
  • is het concurrentiebeding redelijk? En in verhouding?
  • is het concurrentiebeding voldoende specifiek?
  • etc.

In geval van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (‘vast contract’) zijn er geen nieuwe regels omtrent het concurrentiebeding.

Als er een concurrentiebeding is opgenomen in een arbeidsovereenkomst vóór 1 juli 2014, dan blijft deze gewoon van kracht.

Ook indien er geen concurrentiebeding is opgenomen, dan heeft de (voormalig) werkgever nog steeds rechten; een werknemer mag niet zo maar zijn oude werkgever schade toebrengen (of bijvoorbeeld het hele klantenbestand mee nemen).

Wilt u meer weten over het concurrentiebeding en de (on)mogelijkheden? Bel dan eens met één van onze HR Professionals, zij zijn goed thuis in de materie, bel 0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur).