Getuigschrift is verplicht!

Als een vertrekkende of vertrokken werknemer de werkgever vraagt om een getuigschrift, dan is de werkgever verplicht om dit getuigschrift te verstrekken! Overigens dient dit verzoek binnen 6 maanden na vertrek gedaan te worden door de ex-werknemer.

Wat moet er in een getuigschrift staan?
Een getuigschrift dient minimaal het volgende te bevatten:

  • welke werkzaamheden verrichtte de werknemer
  • hoeveel uur per dag of per week deed de werknemer dat
  • de begin- en einddatum van het dienstverband

Alléén als de werknemer er naar vraagt, mag de werkgever in het getuigschrift, naar waarheid, vermelden hoe de werknemer zijn werk heeft verricht.

LET OP: een ex-werknemer kán een voormalig werkgever aansprakelijk stellen als deze ongevraagd negatieve informatie in het getuigschrift zet. Dat is het geval als dit leidt tot schade en de verstrekte informatie overbodig was (hoewel wellicht feitelijk juist).

Meer weten over getuigschriften en wat wel en niet gewenst of toegestaan is in getuigschriften? Bel 0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur).