Het belang van exitgesprekken

Is het belangrijk om exitgesprekken te houden? Wat haal ik uit exitgesprekken?

Het is voor een werkgever interessant en belangrijk om te weten waarom een werknemer het bedrijf verlaat. Is dat omdat de baan niet aan de verwachtingen voldoet, of omdat er te weinig uitdaging is, of omdat men niet kan doorgroeien, of….

Er zijn tientallen redenen te bedenken waarom een werknemer de organisatie verlaat. Als werkgever kunt u niet overal rekening mee houden, of op inspelen. Niettemin kan een exitgesprek u wel goede informatie geven over de reden van vertrek en wat er in uw organisatie speelt.

Het exitgesprek is een uitgelezen gelegenheid om te achterhalen wat de redenen zijn voor vertrek van werknemers. De informatie die uit exitgesprekken wordt verkregen kan in uw voordeel gebruikt worden. Als bijvoorbeeld meerdere werknemers in een exitgesprek aangeven dat de werksfeer slecht is, dan kunt u proberen de sfeer te verbeteren. Zo kunt u voorkomen dat meer mensen de organisatie verlaten.

Het houden van exitgesprekken kan u dus helpen om informatie te verkrijgen over de redenen van het personeelsverloop en de zaken die binnen uw organisatie verbeterd kunnen worden.  Daarnaast is het ook gewoon erg netjes om exitgesprekken te houden en daarmee toont u de werknemers, niet alleen de vertrekkende, maar ook de achterblijvende, dat u een goed werkgever wilt zijn.

Een vertrekkende werknemer zal in een exitgesprek niet zomaar alles vertellen over zijn of haar motivatie om het bedrijf te verlaten. Daar zijn mensen erg terughoudend in. Het is dus van belang dat u dit gesprek heel goed aanpakt en door de juiste collega laat doen (meestal niet de direct leidinggevende van de vertrekkende werknemer).

Als u nu wilt weten hoe u dat gesprek het beste zou kunnen aanpakken, belt u gerust met onze adviseurs 0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur).