Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Eén van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is het ontslagrecht. Per 1 juli 2015 gaat het ontslag via het UWV als het om bedrijfseconomische redenen en langdurig ziekte gaat. Als het ontslag om persoonlijke redenen of ‘verstoorde verhoudingen’ gaat, dan gaat dat via de kantonrechter. Een combinatie is overigens ook mogelijk en in dat geval moet een werkgever én naar het UWV én naar de kantonrechter.

Het blijft bij de Wet Werk en Zekerheid en daarmee het nieuwe ontslagrecht mogelijk om met een vaststellingsovereenkomst (‘wederzijds goedvinden’) uit elkaar te gaan. Nieuw daarbij is dan we de bedenktijd van twee weken. Werknemers kunnen binnen 2 weken, zonder opgaaf van reden, alsnog afzien van de vaststellingsovereenkomst.

Wilt u meer weten over ontslag of het ontslagrecht per 1 juli 2015? Bel dan met onze adviseurs op

0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur).