Mag u een ziekmelding weigeren?

U kunt in de situatie komen dat een werknemer zich ziek meldt en dat u daaraan twijfelt. U mag een ziekmelding echter niet weigeren!

Het oordeel of een werknemer ziek is, ligt bij de bedrijfsarts. Deze dient u (op grond van de Arbo-wet) in te schakelen. De arts moet u helpen bij de begeleiding (en re-integratie). Ook is de bedrijfsarts degene die bepaalt of de werknemer geschikt is om passende arbeid te verrichten en hoeveel.  Ook dat mag u niet zelf bepalen.

Als er sterke aanwijzingen zijn dat de werknemer niet echt ziek is, dan zou u kúnnen overwegen om een detectivebureau in te schakelen. Dit is echter wel een forse inbreuk op de privacy van de werknemer en zorgvuldigheid is hierbij zeer aan te raden.

Als u er met uw werknemer niet uitkomt en ook uw arbodienst kan geen goede oplossing bieden, dan kunt u bij het UWV terecht voor een second opinion. Deze moet u schriftelijk aanvragen (kan door beide partijen).

Let op!
Als de medewerker onvoldoende mee werkt (bijvoorbeeld door niet op het spreekuur bij de bedrijfsarts te verschijnen) kán de loondoorbetaling (alleen na voorafgaande schriftelijke waarschuwing) worden opgeschort. Als voorwaarde geldt dan wel dat de werkgever zich laat bijstaan door een bedrijfsarts voor de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid.
Kortom: u mag een ziekmelding van een medewerker niet weigeren en u dient altijd een arboarts in te schakelen!

Wilt u meer weten?  Bel dan gerust met 0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur).