Meer zekerheid flexwerkers per 1 juli 2015

De Wet Werk en Zekerheid biedt flexwerkers meer zekerheid.

Flexwerkers en werknemers met een tijdelijk contract kunnen vanaf 1 juli 2015 eerder aanspraak maken op een contract voor onbepaalde tijd. Er ontstaat dan al een contract voor onbepaalde tijd bij meer dan drie opvolgende contracten in een periode van twee jaar (dat is drie jaar). De tussenpozen waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien wordt verlengd van drie naar zes maanden.

Oók aanzegtermijn bij tijdelijk contract
Bij het aflopen van een contract voor bepaalde tijd van zes maanden, is de werkgever verplicht om een maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst de werknemer schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en de voorwaarden van verlenging van de arbeidsovereenkomst.

Dit betekent dat arbeidscontracten die op 1 augustus aflopen, al vóór 1 juli opgezegd moeten worden! Als de werkgever twee weken te laat is met de schriftelijke aanzegging, dan moet hij de werknemer nog twee weken loon betalen. Is de werkgever langer dan twee weken te laat, dan kan de werknemer een maandloon eisen.

Tevens wordt bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van maximaal zes maanden een proeftijd verboden.

Meer vragen over de positie van flexwerkers en de (on)mogelijkheden die de nieuwe wet Werk en Zekerheid biedt?

Bel dan gerust met 0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur). Onze HR Experts weten er meer van.