Nul uren contract, de rechten en plichten

Bij een nul uren contract kunt u afspreken dat u de werknemer geen loon betaalt als er geen werk is. Bij dat nul uren contract worden dus alleen de gewerkte uren uitbetaald.

Deze afspraak moet u in een nul uren contract vastleggen en geldt maximaal voor de eerste zes maanden van de arbeidsrelatie. Na de eerste zes maanden bent u verplicht om bij dit nul uren contract loon door te betalen, zelfs als u geen (of minder) werk heeft.

De hoogte van de doorbetaling, bij dit nul uren contract na zes maanden, hangt af van het gemiddeld aantal gewerkte uren in de voorgaande drie maanden. Bij een CAO kunnen er afwijkende afspraken gemaakt worden.

Overigens bepaalt de wet dat er na drie maanden al een ‘rechtsvermoeden’ bestaat dat de omvang van de arbeidsovereenkomst gelijk is aan het gemiddelde aantal gewerkte uren van de laatste drie maanden. Het is dan wel mogelijk om een werknemer minder uren op te roepen dan de laatste drie maanden, maar alleen als hij daarmee instemt. Stemt de werknemer hier niet mee in, dan kan deze zich beroepen op zijn recht op arbeid.

Als u de werknemer met een nul uren contract oproept, is de werknemer verplicht op het werk te verschijnen.

Let op: vanaf 1 juli 2015 is het niet meer toegestaan om nul-urencontracten oneindig te verlengen.

Een variant die lijkt op een nul-uren contract is het min-max contract.

Als u meer informatie wilt over nul uren contracten en mogelijke contractsvormen, bel dan met onze HR professionals:
0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur).