Omgaan met negatieve berichten op social media

Wat kan ik doen als een werknemer negatieve berichten over ons bedrijf op social media zet?

Negatieve berichten op social media duiden vaak op een vertrouwensbreuk of minimaal om een ontevreden werknemer. Het is dan in ieder geval erg belangrijk dat u daar iets mee doet. Een vertrouwensbreuk kán zelfs aanleiding zijn om het dienstverband te beëindigen.

Het is overigens verstandig om richtlijnen op te stellen over social media en dit op te nemen in de arbeidsovereenkomsten of een bedrijfsreglement. Als de werknemer dan handelt in strijd met deze richtlijnen voor social media, dan staat u als werkgever sterk bij het nemen van sancties. Soms kan het beter zijn om slechts een goed gesprek met de werknemer te voeren en duidelijk te maken dat de negatieve uitlatingen op social media niet getolereerd worden. Een waarschuwing voor de negatieve berichten op social media is een ander instrument.

Wilt u meer weten over hoe u kunt omgaan met negatieve berichten op social media? Belt u dan één van onze experts op
0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur).