Opzeggen arbeidsovereenkomst bepaalde tijd door werkgever

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, loopt tot een vastgestelde, overeengekomen datum. Deze arbeidsovereenkomst eindigt automatisch (‘van rechtswege’).

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd door werkgever of werknemer, tenzij partijen hier afspraken over hebben gemaakt (vóóraf, door middel van een opzegbeding). Als werkgever dient u dan toch nog eerst een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV. Alleen na toestemming van het UWV, mag u de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opzeggen én u moet dan nog rekening houden met een opzegtermijn.

Uiteraard is het wel mogelijk om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Dan heeft u geen toestemming of vergunning nodig.

LET OP: ontslag bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is wel mogelijk indien er sprake is van een situatie van ontslag op staande voet of als er wordt opgezegd in de proeftijd.

Wilt u meer weten over het opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Bel dan 0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur).

Onze experts weten er meer van!