Opzegtermijn, voor werkgevers en werknemers

De voor de werkgever geldende wettelijke opzegtermijn is afhankelijk van de duur van het dienstverband.  Voor werknemers die minder dan vijf jaar in dienst zijn, is de opzegtermijn één maand. Van 5 tot 10 jaar geldt twee maanden. Na 10 tot 15 jaren staan er drie maanden voor en bij 15 of meer dienstjaren zelfs vier maanden.

Voor een werknemer geldt een wettelijke opzegtermijn van één maand, ongeacht de duur van het dienstverband.

Het is mogelijk om in de arbeidsovereenkomst af te wijken van de wettelijke opzegtermijn. Als regel geldt wel dat de opzegtermijn voor u als werkgever twee keer zo lang is als die voor de werknemer. Verder mag de opzegtermijn voor de werknemer nooit langer zijn dan zes maanden.

In veel CAO’s zijn er afwijkende afspraken gemaakt, checkt u hiertoe uw CAO.

Bel dan 0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur).

Onze experts weten er meer van!