Overeenkomst eindigt van rechtswege

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, automatisch. Opzegging is dus niet vereist. Legt u dit voor de zekerheid wel even netjes vast in de arbeidsovereenkomst (“deze overeenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging vereist is, op ….”) Uiteraard is het wel zorgvuldig en getuigt het van goed werkgeverschap om ruim voor afloop van de overeenkomst met elkaar te bespreken of de arbeidsovereenkomst (voor bepaalde of onbepaalde tijd) wordt voortgezet. Het initiatief ligt bij u als werkgever.

Indien werkgever en werknemer niets met elkaar afspreken vóór de einddatum en de werknemer gaat door met zijn werkzaamheden, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn verlengd voor eenzelfde periode, onder dezelfde voorwaarden, voor maximaal één jaar. Dan is de overeenkomst dus niet van rechtswege geëindigd.

Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan, nu nog, maximaal 2 x worden verlengd binnen een periode van 36 maanden. LET OP: Per 1 juli 2014 geldt dat dit nog slechts binnen een periode van 24 maanden kan. Vanaf deze datum kan een werknemer al na 2 jaar aanspraak maken op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als dat duidelijk is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. Men moet dan (zowel werkgever als werknemer) wel rekening houden met de overeengekomen en vastgelegde opzegtermijn.

Heeft u vragen over (vormen van) arbeidsovereenkomsten of wilt u meer weten over arbeidsovereenkomsten die van rechtswege eindigen?

Bel dan 0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur).

Onze experts weten er meer van!