Stilzwijgende verlenging arbeidsovereenkomst

Er is sprake van een stilzwijgende verlenging van de arbeidsovereenkomst als de periode waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan voorbij is en de medewerker gewoon verder gaat met zijn werk.

De arbeidsovereenkomst is dan niet opgezegd, het werk wordt door werknemer voortgezet en de werkgever spreekt dit niet tegen. We noemen dat een stilzwijgende verlenging van de arbeidsovereenkomst door partijen zonder tegenspraak.

Er is wel sprake van “tegenspraak” als de werkgever de medewerker wel heeft meegedeeld dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Dit kan een werkgever doen door:

  • op te zeggen voor het einde van de arbeidsovereenkomst of
  • op te zeggen zodra de medewerker het werk wil hervatten na het aflopen van de arbeidsovereenkomst of
  • op te zeggen zodra de werkgever weet of had kunnen weten dat de medewerker zijn werk heeft hervat na het einde van de arbeidsovereenkomst en dit niet wenselijk was.

In dat geval is er geen sprake van een stilzwijgende verlenging van de arbeidsovereenkomsten en eindigt de arbeidsverhouding op het afgesproken tijdstip.

Bij een stilzwijgende verlenging van de arbeidsovereenkomst zijn automatisch dezelfde voorwaarden van het afgelopen contract (behalve de proeftijd) van toepassing, voor dezelfde periode. Een arbeidsovereenkomst voor een jaar wordt dus verlengd met wederom een jaar.

LET OP: Als er een 4e overeenkomst ingaat, of als de totale periode dat iemand bij u werkzaam is de 24 maanden overschrijdt, dan ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd!

Wilt u meer weten over een stilzwijgende verlenging van de arbeidsovereenkomsten, belt u dan gerust met onze experts:

0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur).