Thuiswerkvergoeding

Thuiswerken en thuiswerkvergoeding

Steeds meer mensen werken thuis, of vanuit huis. Thuiswerken heeft sinds de uitbraak van de Corona-pandemie een vlucht genomen en wordt door de overheid sterk aangeraden en gestimuleerd. Hoe zit het met een thuiswerkvergoeding bij thuiswerken?

Met de Wet Flexibel Werken krijgen werknemers het recht om thuis te werken of op gunstige tijden te werken.  Indien de werkgever dit wil weigeren, dan moet deze dit heel goed kunnen onderbouwen en motiveren én het kan alleen bij ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’.

Thuiswerkvergoeding

In 2020 was het, tijdens de pandemie, toegestaan om de reiskosten van thuiswerkende medewerkers te blijven uitbetalen, ook al werkten zij niet meer op de zaak en was er dus geen sprake van gemaakte reiskosten. Vanaf 1 februari 2021 is dit niet meer toegestaan.

Veel werkgevers zien in dat (deels) thuiswerken een blijvertje is en denken na over wat ze moeten faciliteren en vergoeden. Want thuiswerken brengt kosten met zich mee. Uit een onderzoek van oktober 2020 bleek dat 19% van de werkgevers de  medewerkers een thuiswerkvergoeding gaf en dat 81% dat nog niet deed. Ondertussen zullen die percentages heel anders liggen.

Recht op thuiswerkvergoeding

Thuiswerken kost de medewerker geld. Immers, deze gaat dan thuis naar het toilet (wc-papier, spoelwater), drinkt thuis koffie en thee, moet het huis ook overdag verwarmen, er wordt gewerkt op het thuis-internetabonnement, etc. Toch is het nog niet zo dat de medewerker recht heeft op een thuiswerkvergoeding. Als de werkgever een thuiswerkvergoeding geeft, is dat een geste.

Wat is een normale thuiswerkvergoeding

Het NIBUD heeft berekend dat thuiswerken gemiddeld €2 per dag per persoon kost vanwege het meer thuis zijn. Dit is dan een vergoeding voor koffie / thee, verwarmingskosten, internet, etc. etc. Veel werkgevers betalen dus 2,- per dag of iets meer (2,50 / 3,-). Andere werkgevers betalen alleen een vergoeding voor het internet, aangezien thuiswerken zonder internet vrijwel onmogelijk is. De meeste mensen hebben thuis een combi-abonnement voor internet, bellen en TV. De werkgever mag alleen (een deel van) de internetkosten betalen, mits de werkgever dit onbelast wil kunnen doen. Vaak is dit een bedrag tussen 15,- en 25,- per maand.

Thuiswerkplek

De werkgever is verantwoordelijk voor een arbo-verantwoorde thuiswerkplek. De werkgever moet dus zorgen voor een goede stoel, een goed bureau, goede laptop, losse muis, toetsenbord, etc. Deze spullen blijven -ook al staan ze bij de werknemer thuis- eigendom van de werkgever.

Als u meer wilt weten over flexibel / thuiswerken, thuiswerkvergoeding, etc?
Bel direct met één van onze HR Professionals en stel uw vragen aan hen (en krijg direct antwoord): 0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur).