Werkgevers opgelet: de nieuwe (HR) wetten voor 2016!

Per 1 januari 2016 treden er een aantal nieuwe wetten in werking die te maken hebben met HR en werkgeverschap.

Wettelijk minimumloon
Elk jaar, ook per januari 2016, wordt ook het minimumloon aangepast. Per 1 januari 2016 is het minimumloon voor medewerkers van 23 jaar en ouder:
€ 1.524,60 per maand / € 351,85 per week / € 70,37 per dag

Verhoging AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd wordt vanaf 2016 versneld verhoogd, naar 66 jaar in 2018. Daarna zal de AOW-leeftijd verder verhoogd worden,  naar 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd zelfs gekoppeld aan de levensverwachting.

Wet flexibel werken (Wfw)
Dit is een hele belangrijke ! De Wet flexibel werken biedt werknemers meer mogelijkheden tot thuiswerken en om op andere tijden te werken. Werknemers mogen vragen om hun werkrooster aan te passen, maar dus ook de werplek (bijvoorbeeld thuis werken). Verder hebben werknemers recht om een verzoek in te dienen om hun contractuele arbeidsduur aan te passen (als ze meer of minder uren willen gaan werken.

LET OP: Als werkgever kunt u dit niet zomaar weigeren! Wilt u weten in welke gevallen u wel mag weigeren en wat uw mogelijkheden zijn? Bel ons!

0900-0913 (0,90 p.m.)

Wet aanpak schijnconstructies (Was)
Een deel van de Wet aanpak schijnconstructies was in juli 2015 al in werking getreden, maar per 1 januari 2016 gaat er ook een deel van de wet in. Namelijk:

  • de verplichte girale betaling van tenminste het minimumloon (het loon daarboven mag nog wel contant uitbetaald worden)
  • de specificatie van de onkostenvergoedingen op de loonstrook.

Doorwerken na AOW-leeftijd
Bij een AOW-gerechtigde werknemer dient u als werkgever een opzegtermijn van een maand in acht nemen indien u de arbeidsovereenkomst op wilt zeggen.

Bij ziekte heeft een AOW-gerechtigde werknemer nog recht op loondoorbetaling van maximaal dertien weken in plaats van twee jaar.

Wijzigingen WW
De opbouw en duur van de WW-uitkering verandert per 1 januari 2016. De WW-uitkering wordt per 1 januari 2016 met één maand per kwartaal gekort tot maximaal twee jaar in 2019. De opbouw van WW-rechten verandert ook: werknemers bouwen de eerste tien jaar van hun loopbaan per gewerkt jaar één maand WW-recht op. Daarna bouwen ze per gewerkt jaar een halve maand op.

CAO partijen (vakbonden en werkgeversorganisaties) mógen in de CAO afspraken maken over een aanvulling op de werkloosheidsuitkering, die aansluit op de WW-uitkering.

Tot slot: Wet pensioencommunicatie
De Wet pensioencommunicatie beoogt de informatieverstrekking over pensioenen te verbeteren. Het Uniform Pensioen Overzicht moet overzichtelijker worden. De Wet pensioencommunicatie gaat in verschillende fases in. Vanaf 1 januari 2016 hoeft “het te bereiken pensioen” niet meer te worden weergegeven op het Uniform Pensioen Overzicht.  Ook moet per 1 januari 2016 verplicht de startbrief vervangen worden door Pensioen 1-2-3.

Wilt u meer weten?

Bel dan met 0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur) en spreek met één van onze adviseurs.