Kan ik een medewerker ontslaan vanwege negatieve berichten op social media?

Wat kunt u doen als een medewerker op sociale media negatieve berichten plaatst over uw bedrijf ?

Het plaatsen van negatieve berichten op sociale media over de werkgever of collega’s kunnen duiden op een verstoorde arbeidsrelatie. Een verstoorde arbeidsrelatie kan voor de kantonrechter een reden zijn om het dienstverband te beëindigen óf een reden zijn voor opzegging via het UWV.

Om de gewichtige reden voor ontslag te bewijzen, moet u als werkgever aantonen dat de werknemer bewust negatieve berichten op sociale media over u of uw organisatie heeft geplaatst.. Dan dient zich wel een privacy-kwestie aan: in hoeverre mag u als werkgever de activiteiten van uw werknemers op sociale media controleren. Als het berichten zijn die toegankelijk zijn voor het publiek (dus niet afgeschermd), dan zal dat zeer waarschijnlijk toegestaan zijn. Ale een werknemer zijn profiel op sociale media heeft afgeschermd, dan mag u deze informatie waarschijnlijk niet gebruiken.

Als u als werkgever richtlijnen over sociale media heeft opgesteld en de werknemer handelt dan in strijd met die instructies, dan kan ook dit een grond opleveren voor ontslag.

We adviseren echter altijd om eerst een gesprek met de werknemer aan te gaan over zijn of haar negatieve berichten op de sociale media. Zeker als de werknemer verder prima functioneert. In zo’n gesprek kunt de werknemer dan wijzen op de instructies aangaande social media u kunt hem vragen om de betreffende berichten te verwijderen en in de toekomst geen nieuwe berichten op social media meer te plaatsen over uw organisatie.

U kunt overwegen om een officiële waarschuwing te geven, inclusief een afgesproken verbetertraject. Als dit traject niet blijkt te werken, dan kunt u alsnog overgaan tot het nemen van disciplinaire of arbeidsrechtelijke maatregelen om te voorkomen dat medewerker weer negatieve berichten op sociale media plaatst.

Wilt u meer weten over hoe om te gaan met negatieve berichten op social media?

Belt u dan 0900-0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur).