Ontslag bij disfunctioneren

Ontslag bij disfunctioneren. Als een werkgever disfunctioneren als reden opgeeft voor ontslag, betekent dat dat de werkgever niet tevreden is over hetgeen werknemer presteert.

Ontslag bij disfunctioneren kan overigens niet zo maar. De werkgever moet duidelijk aantonen (bij de Kantonrechter) dat er sprake is van disfunctioneren en moet dit kunnen onderbouwen met een dossier. Bewijsstukken voor disfunctioneren zijn bijvoorbeeld slechte beoordelingen, waarschuwingen, stukken waaruit blijkt dat het disfunctioneren besproken is etc.

Verder moet een werkgever duidelijk (aantoonbaar) gecommuniceerd hebben naar werknemer over het disfunctioneren en de werknemer de kans hebben gegeven dit te verbeteren, alvorens tot ontslag over te kunnen gaan. Tevens dient werkgever aan te tonen dat men zelf diverse acties heeft ondernomen om de werknemer te helpen.

Uiteindelijk zal de kantonrechter beoordelen of werkgever er voldoende aan gedaan heeft om werknemer om reden van disfunctioneren te ontslaan. Ontslag bij disfunctioneren is niet eenvoudig aan te tonen, uw werkgever dient wel een goed dossier te hebben.

In veel gevallen is het verstandig om te proberen er door middel van een vaststellingsovereenkomst met elkaar uit te komen.

Wil je meer weten over ontslag bij disfunctioneren of jouw situatie toetsen?

Bel 0900-0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00, € 0,9 per minuut) en spreek met één van onze HR professionals.

Ontslag bij disfunctioneren, ontslag wegens disfunctioneren…. het kan allemaal niet zo maar. Een werkgever moet een overtuigend rapport / dossier hebben over de disfunctionerende medewerker. Tevens moet er een verbeterplan opgesteld zijn en werkgever moet ook laten zien wat de werkgever er aan gedaan heeft om het functioneren te verbeteren.

Als u hulp nodig heeft bij het opstellen van zo’n verbeterplan, voor de gesprekken met een medewerker, bel ons dan.

Als je een medewerker bent die in een situatie zit waarbij disfunctioneren een rol speelt en je hebt advies of een luisteredn oor nodig, bel ons dan ook gerust. Onze mensen zijn onpartijdig.

0900 – 0913 (0,90 p.m.)