Ontslag op staande voet door werkgever

Wanneer kunt u als werkgever eigenlijk een werknemer op staande voet ontslaan?

Ontslag op staande voet:

  • moet een zeer dringende reden hebben
  • deze moet de werknemer medegedeeld worden
  • het ontslag moet direct ná het incident (of de feitelijke gebeurtenis die de reden is) worden geëffectueerd

Bij ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst direct en is er geen sprake van een opzegtermijn. De werknemer verliest dan dus direct zijn baan en inkomen. Bij ontslag op staande voet heeft de werknemer ook géén recht op een werkloosheidsuitkering (WW).

Redenen voor ontslag op staande voet door werkgever kunnen zijn:

  • werknemer maakt zich schuldig aan diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven, waardoor de werkgever geen vertrouwen meer heeft in werknemer;
  • werknemer mishandelt, bedreigt of beledigt ernstig de werkgever of een collega;
  • werknemer veronachtzaamt op ernstige wijze zijn verplichtingen als werknemer;
  • werknemer is, ondanks herhaaldelijke waarschuwing regelmatig dronken of liederlijk;
  • werknemer heeft werkgever in ernstige mate misleid.

Wil u als werkgever weten wat u moet dan als u iemand op staande voet wilt ontslaan, of wilt u gewoon meer informatie over dit onderwerp, belt u dan 0900-0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur).

Bij ontslag op staande voet gelden strikte regels, laat u zich voorlichten!