Ontslag op staande voet

 

Door de werkgever

Wanneer kun je als werkgever eigenlijk een werknemer op staande voet ontslaan?

 • ontslag op staande voet moet een zeer dringende reden hebben
 • deze moet de werknemer medegedeeld worden
 • en het ontslag moet direct ná het incident (of de feitelijke gebeurtenis die de reden is) worden geëffectueerd

Bij ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst per direct en is er dus géén sprake van een opzegtermijn. De werknemer verliest dus direct zijn baan en inkomen. De werknemer heeft bij ontslag op staande voet ook géén recht op een werkloosheidsuitkering (WW).

Redenen voor ontslag op staande voet door werkgever zijn, o.a.:

 • werknemer maakt zich schuldig aan diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven;
 • werknemer bedreigt, mishandelt, of beledigt in zeer ernstige mate de werkgever of een collega;
 • werknemer verzaakt op ernstige wijze zijn verplichtingen als werknemer;
 • werknemer is, ondanks herhaaldelijke waarschuwing regelmatig dronken of liederlijk;
 • werknemer heeft werkgever in ernstige mate misleid.

Wil u als werkgever weten wat u moet dan als u iemand op staande voet wilt ontslaan, of wilt u gewoon meer informatie over dit onderwerp, belt u dan 0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur).

Door de werknemer

Veel mensen weten het niet maar werknemers kunnen óók ontslag op staande voet nemen. Ook in dat geval moet er wel sprake zijn van een dringende reden.

Redenen voor ontslag op staande voet door werknemer zijn, o.a.:

 • mishandeling, bedreiging of grove belediging van werknemer door werkgever
 • indien de werkgever het salaris structureel niet op de daarvoor bepaalde tijd voldoet
 • wanneer de werkgever de werknemer tracht te verleiden tot handelingen die in strijd zijn met de wet of de goede zeden

Indien de werkgever vindt dat de werknemer ten onrechte een beroep doet op ontslag op staande voet, dan kan de werkgever een schadevergoeding eisen.

Wilt u als werkgever weten wat u kunt doen als een werknemer ontslag op staande voet neemt, of wilt u gewoon een professional spreken over dit onderwerp, belt u dan 0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur).