Ontslag, wat te doen

Ontslag is een vervelende kwestie, voor alle betrokken partijen. Indien u toch in de positie komt dat u wellicht één of meerdere mensen moet (gaan) ontslaan,  is het belangrijk om tijdens dat proces de emoties niet de overhand te laten krijgen. Dat geldt overigens ook voor de werknemer die bedreigd wordt met ontslag.
Wanneer beide partijen in staat zijn redelijk te blijven, dan leidt dat tot het beste (of minst slechte, zo u wilt) resultaat.

Ontslag moet altijd officieel geregeld worden, er moet iets vastgelegd worden. Ontslag is iets zó ingrijpends dat het verstandig is daar wel even de tijd voor te nemen. Waakt u er voor niet té snel iets op papier te zetten om van iemand af te zijn. Beide partijen moeten het even laten bezinken en dan op zakelijk wijze het ontslag met elkaar regelen.

Bij goed werkgeverschap hoort ook dat u de werknemer de kans geeft om een redelijke termijn rustig na te denken over het (dreigende) ontslag. Als u de medewerker overvalt en u laat hem of haar direct na het ontslag iets tekenen, dan kan de werknemer daar later, zonder probleem, op terugkomen.

Aan een (dreigend) ontslag kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen. Redenen kunnen zijn:

  • Ontslag met wederzijds goedvinden
  • Disfunctioneren (althans volgens de werkgever)
  • Overeenkomst eindigt van rechtswege
  • Bedrijfseconomische redenen
  • Verstoorde arbeidsrelatie
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Ontslag op staande voet
  • Werknemer neemt ontslag

Per ontslagsituatie gelden andere regels. Klik op de reden die bij uw organisatie van toepassing is voor meer informatie. Als de betreffende ontslagreden er niet bij staat of als u met een professional wilt spreken over (dreigend) ontslag, de ontslagprocedures of de te nemen stappen,  belt u dan 0900-0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur).