Ontslag, wat te doen

Als er sprake is van een opzegverbod, dan -u begrijpt het al- mag er niet worden opgezegd.

We onderscheiden twee verschillende soorten opzegverboden: het ’tijdens’ opzegverbod en het ‘wegens’ opzegverbod.

Wegens opzegverbod
Opzegging mag bijvoorbeeld níet wegens een vakbondlidmaatschap of wegens ouderschapsverlof of wegens het feit dat iemand niet op zondag wil werken.
Opzegging mág wel, maar alleen niet wegens deze zaken.

Tijdens opzegverbod
Het dienstverband mag niet tijdens zwangerschap opgezegd worden, of tijdens militaire dienst of tijdens een lidmaatschap van de OR.

Deze opzegverboden gelden niet als de werknemer heeft ingestemd met zijn opzegging of als de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
Meer informatie? Belt u dan 0900-0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur).