Opzegverbod bij zwangere werknemers

Voor zwangere medewerksters geldt een opzegverbod. Dit betekent dat een werkgever de arbeidsovereenkomst met een zwangere medewerkster niet kan opzeggen, ook niet tijdens het zwangerschapsverlof. Dit opzegverbod bij zwangerschap geldt ook nog 6 weken na het hervatten van het werk.

Als de werkgever claimt dat de ontslag-aanzegging is gedaan vóór de conceptie, dan dient de werkgever dit te bewijzen.

Let op: een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) kan wel eindigen als de werkneemster zwanger is. Zo’n arbeidsovereenkomst / contract eindigt immers van rechtswege. Het eventueel verlengen van het contract mag niet geweigerd worden alleen vanwege de zwangerschap, dat is verboden.

Wilt u meer weten over dit opzegverbod bij zwangere medewerksters? Belt u dan 0900-0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur).