Werknemer neemt ontslag

Een werknemer mag altijd zijn arbeidsovereenkomst opzeggen, ontslag nemen. Daarvoor is geen ontslagvergunning nodig.

De werknemer moet wel de vastgelegde opzegtermijn in acht nemen als hij ontslag wil nemen. Dit is meestal één maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen (maximaal 6 maanden). Indien er niets is overeengekomen geldt een opzegtermijn van één maand.

Doorgaans vindt opzegging plaats tegen de laatste dag van de maand (art 7:672-1 BW). Dat wil zeggen dat de opzegging ingaat per de 1e dag van de maand. Als een werknemer bijvoorbeeld op 10 maart ontslag neemt, dan eindigt de arbeidsovereenkomst per 30 april. Één maand vanaf 10 maart is namelijk 10 april en aangezien er per de 1e van de maand opgezegd moet worden, wordt de einddatum dan 30 april. Indien de werknemer op 30 maart ontslag zou hebben genomen, zou de einddatum ook 30 april zijn geweest.

Het kan overigens zo zijn dat er in de arbeidsovereenkomst andere afspraken over de opzegtermijn bij ontslag door werknemer gemaakt zijn. Controleer dat even.

Als de werknemer zelf ontslag neemt, heeft hij geen recht op een werkloosheidsuitkering (WW). Meestal zegt een werknemer een arbeidsovereenkomst pas op als hij een andere baan gevonden heeft. In dat geval heeft u slechts kort de tijd om een eventuele vervanger te vinden. U kunt dan overwegen uw medewerker te vragen om wat langer te blijven.

Afwijkende regels bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan een werkgever in principe niet tussentijds opzeggen. Een werknemer trouwens ook niet, deze kan dan ook niet zomaar ontslag nemen. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege op de afgesproken datum.

Uiteraard kan de overeenkomst door beide partijen opgezegd worden in de proeftijd. Ontslag op staande voet kan ook van toepassing zijn, mits voldaan aan de geldende voorwaarden.  Tevens kan er ook een tussentijds opzegbeding opgenomen zijn in de arbeidsovereenkomst en uw werknemer kan dan opzeggen met de vermelde opzegtermijn (vaak is dit een maand). De werkgever kan dat ook, echter pas ná toestemming van het UWV. Deze toestemming is wel vereist.

Wilt u weten wat de voor- en nadelen zijn van een opzegbeding of wilt u meer informatie over ontslag bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd? Belt u gerust met onze HR experts: 0900-0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur).