Aanpassing WW

De hoogte van je WW wordt door het UWV vastgesteld. De hoogte WW wordt gebaseerd op je laatst verdiende salaris. De maximale duur van de WW wordt van 1 januari 2016 tot 2019 in fasen teruggebracht van 38 naar 24 maanden.

De wet Werk en Zekerheid beoogt ook een geleidelijke aanpassing in de opbouw van WW-rechten. Tevens zal al na 6 maanden álle arbeid worden aangemerkt als passende arbeid, in plaats van na één jaar.De WW, Werkloosheidswet ziet er vanaf 1-7-2015 er in grote lijnen zo uit:

  • Per gewerkt jaar bouwt men 1 maand WW recht op. Na 10 arbeidsjaren zal per gewerkt jaar nog slechts een 1/2e maand WW opgebouwd worden.
    Om de overgang te verzachten blijven de tot 1-1-2016 opgebouwde rechten gehandhaafd.
  • De hoogte WW (van de uitkering) is gedurende de eerste 2 maanden 75%, hierna 70% van het dagloon. Uw dagloon is het loon dat u gemiddeld verdiende bij uw werkgever.
  • Na 1/2 jaar WW is iedere arbeid passend en moet je eigenlijk vrijwel elke baan accepteren die je aangeboden wordt.

Je kunt de hoogte van je WW ook zelf berekenen. Het UWV heeft een handige rekentool hiervoor ontwikkeld en deze staat op hun website REKENHULP

Voor het berekenen van uw dagloon kijkt het UWV naar het sv-loon dat u verdiende in een periode van een jaar voordat u werkloos werd. En dat bepaalt de hoogte WW. Wilt u weten wat een SV loon is? Bel ons dan even.

Overigens kent het UWV ook een maximum dagloon. Dus de WW uitkering is gemaximeerd en u heeft daar mee te maken als u een erg goed salaris verdiende voordat u werkloos werd.

Meer weten over de hoogte en of de aanpassingen van de WW?

Bel dan
0900-0913 (ma-vrij tussen 09.00 en 21.00. € 0,90 per minuut).