Wat is de rol van de OndernemingsRaad (OR) en wat is de bevoegdheid

De ondernemingsraad (OR) bestaat uit een vertegenwoordiging van het personeel en voert namens het personeel overleg met het management / de directie.

De OR overlegt o.a. over:

  • arbeidsvoorwaarden
  • arbeidsomstandigheden
  • werktijden, pauzes
  • e.d.

De ondernemingsraad heeft geen rol als de betreffende wijziging inhoudelijk is geregeld in een cao en heeft soms adviesrecht, soms instemmingsrecht, soms initiatiefrecht en informatierecht.

Een onderneming met meer dan 50 werknemer móet een ondernemingsraad instellen. Bij 10 tot 50 medewerkers kan men ook een PersoneelsVertegenwoordiging (PVT) aanstellen.

Wil je meer weten?  Bel 0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur)