De Wet Werk en Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid is op 18 februari 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer is ook akkoord en de wet gaat per 1 januari 2015 al in.

Wat houdt deze Wet Werk en Zekerheid in en welke gevolgen heeft de wet?
De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid op een rij:

Per 1 januari 2015:

 • geen proeftijd meer mogelijk bij contracten van 6 maanden en korter
 • geen concurrentiebeding meer mogelijk in tijdelijke arbeidsovereenkomsten
 • verplicht, schriftelijk opzeggen van arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer (eindigt niet meer van rechtswege zonder opzegging)

Per 1 juli 2015:

 • medewerkers hebben na 2 x een jaarcontract recht op een vast dienstverband (zie ketenbepaling)
 • 3 contracten zijn mogelijk, mits binnen 2 jaar
 • ontslagvergoeding verdwijnt, transitievergoeding komt (zie transitievergoeding)
 • Ontslag om bedrijfseconomische redenen en na langdurige arbeidsongeschiktheid loopt voortaan via het UWV. Ontbinding van het arbeidscontract vanwege persoonlijke redenen gaat voortaan via de kantonrechter
 • de WW wordt ingekort

Zie ook:

 • Het ontslagrecht verandert per 1 juli 2015
 • Transitievergoeding
 • Meer zekerheid flexwerkers
 • Ketenbepaling, contracten en (on)mogelijkheden
 • Concurrentiebeding
 • Aanpassing WW

Klikt u op de link voor meer informatie over de onderdelen van de Wet Werk en Zekerheid. Wilt u nog meer weten of praten over uw situatie, de zaken waar u rekening moet houden die voortvloeien uit de Wet Werk en Zekerheid (gevolgen) en de mogelijkheden die de nieuwe Wet Werk en Zekerheid u biedt? Belt u gerust met onze adviseurs.

0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur)