Ziekte en verzuim

Ziek en dan werkgever
Wanneer de werknemer afwezig is vanwege een vastgestelde en erkende ziekte spreekt men wit verzuim. Als de werknemer zich ziek meldt zonder echt ziek te zijn, spreekt men van zwart verzuim. Er is nog een tussenvorm, grijs verzuim en dat doelt dan op een ziekmelding waarbij het twijfelachtig is of de werknemer echt niet tot werken in staat is.

Hoe langer iemand niet werkt, hoe moeilijker het wordt om het werk te hervatten. Daarom is het erg belangrijk dat werknemers die ziek zijn, zo snel mogelijk weer aan het werk gaan. Eventueel met aangepast werktijden en / of aangepaste werkzaamheden.

Tijdens de periode van ziekte betaalt de werkgever in veel gevallen het loon door (70%). In sommige gevallen krijgt de werknemer een ziektewetuitkering. Een werkgever moet bij een zieke medewerker over de eerste 2 ziektejaren in totaal 170% ziektegeld uitbetalen. Betaalt u dus in het eerste jaar 70%, dan moet u dus in het 2e jaar 100% betalen. Andere combinaties zijn ook mogelijk: 80-90, 100 – 70, 85-85, etc.

ziek en dan werkgever

Ziek en dan werkgever
Ga bij ziek en dan werkgever niet zelf creatieve  dingen bedenken. Het luistert allemaal erg nauw en u moet zich aan veel regels houden. De kans dat u iets doet wat wettelijk niet mag of u positie als werkgever geen goed doet is vrij groot. Verder loopt u risico’s, zoals langer aansprakelijk zijn voor de kosten die verbonden zijn aan het ziekteverzuim. Daarnaast moeten er re-integratieplannen opgesteld worden en dat is een specialistische taak.

Als u meer wilt weten over ziekte, verzuim, de Wet Poortwachter en ziekteverzuimbeleid, bel dan met onze HR Adviseurs:
0900-0913
(ma-vrij tussen 09.00 en 21.00,  € 0,90 per minuut)