Hoe kunt u het ziekteverzuim zo laag mogelijk houden of naar beneden brengen?

 

Voorkomen is beter dan genezen. Een bekende uitspraak en zeker waar, dit geldt bij uitstek voor ziekteverzuim: preventie is essentieel.

U kunt veel verzuim voorkomen of naar benden brengen door te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. U kunt daarbij denken aan voldoende rustpauzes, een goede beveiliging van machines,  juiste en duidelijke procedures, voldoende pauzes, goede (verstelbare) bureaus, etc.

Daarnaast is het erg belangrijk dat u zorgt voor goede voorlichting en duidelijk aangeeft waar eventuele risico’s zitten.  Na een goede risico-inventarisatie dient u ook de juiste preventieve maatregelen te nemen om verzuim naar beneden te brengen.

Samenwerken met een ARBO-dienst en bedrijfsarts is ook belangrijk. Zij kunnen helpen het verzuim te verminderen.

Naast preventieve en risicomijdende maatregelen, kunt u er ook voor zorgen dat er een goede, positieve werksfeer is met een open cultuur. Hoe meer uw medewerkers het naar hun zin hebben, hoe minder uitval en ziekteverzuim.

Tevens kunt u proberen om een gezonde leefstijl te stimuleren door bijvoorbeeld fruit aan te bieden of een gratis abonnement op een sportschool.

Als er dan toch sprake is van verzuim, dan is het belangrijk om een goede, professionele verzuimbegeleiding te hebben. Dit kan uw verzuimpercentage flink naar beneden brengen.

Als u meer informatie of advies wilt over het verlagen, verminderen, of laag houden van uw ziekteverzuim, kunt u bellen met ons HR Adviseurs: 0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur).