Ontslag bij arbeidsongeschiktheid of ziekte

Sommige mensen denken dat een werknemer die ziek is niet ontslagen kan worden. Dat is onzin. Een werknemer is bij ziekte beter beschermd tegen ontslag, maar dat betekent niet dat deze niet ontslagen kan worden. Dit is een fabel die al jaren de ronde doet. Ontslag tijdens ziekte, arbeidsongeschiktheid is wel mogelijk, vanwége ziekte echter niet. Daar zit het verschil.

Indien een werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft en deze eindigt (van rechtswege), dan eindigt deze ook gewoon, ook tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Opzegverbod tijdens ziekte
Als werkgever mag u de arbeidsovereenkomst met een werknemer níet opzeggen gedurende de eerste twee jaar van zijn ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dat bepaalt het Burgerlijk Wetboek. Dit noemt men het opzegverbod.  Na deze twee jaar mag een werkgever, mét ontslagvergunning, de arbeidsovereenkomst wel opzeggen.

Een werkgever kan in deze 2 jaar wél op andere wijze ontslag aanvragen, namelijk door ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen bij de kantonrechter. Strikt genomen telt dit niet als opzegging. Dit is bijvorbeeld mogelijk bij een reorganisatie. U dient dan wel aan te tonen dat de reden van ontbinding níet de ziekte van werknemer is!

Soms zijn er in de CAO afwijkende afspraken vastgelegd over ontslag bij arbeidsongeschiktheid of ziekte. Kijk uw CAO hierop na.

Belangrijk: Als u het ontslag al had aangevraagd vóórdat werknemer ziek werd, dan geldt het opzegverbod niet !

Wilt u meer weten over ontslag bij arbeidsongeschiktheid of ziekte, of wilt u hier gewoon eens met een professional spreken over spreken, belt u dan: 0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur).