Ontslag zieke werknemer

Er zijn verschillende situaties waarin de werkgever de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer kan beëindigen.

  • met wederzijds goedvinden. Dit betekent dat de werkgever en werknemer gezamenlijk de beëindiging overeenkomen;
  • met toestemming van het UWV (in geval van langdurige ziekte, langer dan 104 weken);
  • frequent ziekteverzuim kán een reden zijn voor opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst;
  • wanneer een werknemer zijn re-integratieverplichting niet nakomt.

Ontslag tijdens ziekte kan dus niet zomaar. Wil je weten wat je rechten en plichten en mogelijkheden zijn?

Bel 0900 – 0913 (0,90 per min.)