Hoe lang duurt zwangerschapsverlof?

Allereerst is het belangrijk om zwangerschapsverlof te scheiden van bevallingsverlof, dit zijn nl. 2 verschillende dingen.
Zwangerschapsverlof is voorafgaand aan de bevalling, bevallingsverlof daarna. Bij elkaar opgeteld (zwangerschapsverlof en bevallingsverlof) duurt in principe 16 weken.

De werkneemster kan maximaal 6 weken en moet minimaal 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum zwangerschapsverlof nemen. Zwangerschapsverlof duurt t/m de datum van bevalling.
Als het kind later geboren wordt dan heeft de werkneemster langer verlof. Deze extra dagen worden níet in mindering gebracht op de totale periode.

Met ingang van 1 januari 2015 mag de laatste periode van het bevallingsverlof (zwangerschapsverlof) in delen worden opgenomen. Dit geldt alleen voor de verlofdagen die overblijven vanaf 6 weken na de bevallingsdatum. Deze mogen verspreid over maximaal 30 weken worden opgenomen.

Wilt u precies weten op hoeveel weken / dagen uw werkneemster recht heeft op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof, wilt u laten berekenen hoe lang het zwangerschapsverlof duurt? Belt u dan met 0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur).