Ziekteverzuim, ziekte en verzuim

Ziekteverzuim. Er zijn verschillende typen verzuim.

Wit, zwart en grijs ziekteverzuim

Wanneer je als werknemer afwezig bent vanwege een door een arts vastgestelde en erkende ziekte spreekt men wit verzuim.

Men spreekt van zwart verzuim als een werknemer zich ziek meldt zonder echt ziek te zijn. In geval van grijs verzuim doelt men op een ziekmelding waarbij het twijfelachtig is of de werknemer echt niet tot werken in staat is.

Langdurig ziekteverzuim

Hoe langer je ziek bent, hoe lastiger het wordt om het werk te hervatten. Daarom is het van belang om zo snel mogelijk het werk te hervatten, desnoods met aangepaste tijden en/of werkzaamheden.

ziekteverzuim

Advies over ziekteverzuim? Bel onze HR Professionals op 0900-0913 (0,90 p.m.)

Loondoorbetaling bij ziekte

Het loon wordt tijdens een ziekteperiode meestal doorbetaald. Een werkgever moet minimaal 70% van het salaris doorbetalen (de eerste 2 jaar van het ziekteverzuim, tenzij het contract eerder eindigt). Of het wettelijk minimumloon, als dat hoger is. Soms staan in uw arbeidscontract of cao ‘wachtdagen’. Over de eerste 2 dagen hoeft uw werkgever u dan geen loon te betalen

Elke organisatie heeft eigen regels omtrent ziekte en verzuim en deze zijn vaak door de gevolgde CAO bepaald. Welke afspraken er zijn over ziekteverzuim zijn dus terug te vinden in de CAO of in een personeelshandboek.

Onze adviseurs kunnen zowel werknemers als werkgevers adviseren over hoe om te gaan met ziekteverzuim, maar ook over het voorkomen hiervan of het terugdringen van ziekteverzuim. Uiteraard ook over de rechten en plichten over en weer (werknemer – werkgever) als het om dit onderwerp gaat.

Als je nu meer wilt weten over ziekte of over jouw specifieke situatie, bel dan met onze HR Adviseurs:

0900-0913
(ma-vrij tussen 09.00 en 21.00,  € 0,90 per minuut)

Als je werkgever bent en je wilt weten welke rechten en plichten er gelden, kun je ook met onze HR Professionals bellen:

0900-0913
(ma-vrij tussen 09.00 en 21.00,  € 0,90 per minuut)