Wordt mijn loon doorbetaald als ik als uitzendkracht ziek ben?

Als u werkzaam bent als uitzendkracht en u bent ziek, dan zijn er verschillende opties:

  1. Als er een uitzendbeding staat in uw uitzendovereenkomst dan eindigt uw uitzendovereenkomst van rechtswege, zodra u zich ziek meldt. In bijna alle gevallen krijgt u dan een ziekte-uitkering. De eerste 2 ziektedagen zijn wachtdagen en krijg je als uitzendkracht niet uitbetaald. Na die 2 dagen gaat de ziekteuitkering in, meestal ter hoogte van 70% van uw uitkeringsdagloon.
  2. Als er geen uitzendbeding in uw uitzendovereenkomst staat, dan krijgt u geen ziekte-uitkering van het UWV en betaalt uw werkgever uw loon gewoon door.

Het is dus afhankelijk van uw situatie of uw loon doorbetaald wordt of dat u een ziekte uitkering krijgt (meestal via UWV).

ziekteverzuimWordt mijn loon doorbetaald als ik als uitzendkracht ziek ben

U dient u als uitzendkracht wel direct ziek te melden als u ziek bent en niet kunt werken.

Dit heeft dus in de meeste gevallen wel als gevolg dat de uitzendovereenkomst eindigt.

En dát is weer van belang, omdat zodra u weer start, er een nieuwe (uitzend)overeenkomst in gaat. En dat is dan de 2e uitzendovereenkomst. Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid gaat er na een 3e overeenkomst (of na 2 jaar) een vaste arbeidsovereenkomst in, dus voor onbepaalde tijd. Als de opdrachtgever u vervolgens in dienst zou willen nemen via een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan kan dit dus niet als dit het 4e contract is. Dat is dus al zo na 2 ziekmeldingen.

Wilt u precies weten hoe het zit in uw situatie?

Bel dan met een van onze adviseurs op 0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur)

wordt mijn loon doorbetaald als ik als uitzendkracht ziek ben ? Loondoorbetaling bij ziekte uitzendkracht