Ziek tijdens vakantie

Wat moet je doen als je ziek wordt tijdens je vakantie? Ziek tijdens vakantie is niet leuk. Wat kun je doen?

Als eerste moet je je ziek melden bij je werkgever (of bij de uitkeringsinstantie als je een uitkering hebt). Ook in geval van ziek tijdens vakantie moet je dat bij je leidinggevende en / of HR doen.

Je dient vervolgens door te geven waar je bereikbaar bent en je moet bereikbaar zijn bij ziek tijdens vakantie. Ook moet je je ziekte goed kunnen uitleggen en onderbouwen én moet je een doktersverklaring kunnen overleggen.

ziek tijdens vakantie

Vakantiedagen als je ziek tijdens vakantie bent
Tijdens je zieke vakantiedagen mag je werkgever geen vakantiedagen inhouden, tenzij er is vastgelegd dat dit wel mag (bijvoorbeeld in een personeelshandboek of CAO). Je behoudt dus de vakatiedagen en die kun je later alsnog opnemen.

Niet ziek tijdens vakantie, maar al ziek voor de vakantie
Wanneer je al ziek was en met vakantie gaat, dan mag de werkgever wél vakantiedagen inhouden. Je kiest er dan nl. zelf voor om op vakantie te gaan terwijl je ziek bent.

Als je ziek bent of wordt tijdens je vakantie, wees dan open in de communicatie met je werkgever. Dat bevordert de relatie en dat geeft de werkgever meer inzicht in je situatie en begrip voor je situatie.

Weer beter
Niet meer ziek tijdens vakantie? Meld dit direct bij je werkgever en ga genieten van je vakantie.

Als je nog (andere) vragen hebt die te maken hebben met ziek tijdens vakantie of ziek voor vakantie of over vrije dagen tijdens ziek op vakantie, bel dan even met onze HR Professionals, zij kunnen je vertellen wat je wel en niet mag in geval van ziek tijdens vakantie

0900 – 0913 (0,90 p.m.), ma-vrij, 09.00 – 21.00

ziek tijdens vakantie of ziek gedurende vakantie