Ziekteverzuim en ontslag

Als werknemer kun je niet ontslagen worden door je werkgever omdat je regelmatig ziek bent. Ziekte en ontslag hebben feitelijk niets met elkaar te maken. Er geldt zelfs een opzegverbod tijdens ziekte. Dit wil echter niet zeggen, dat een werknemer niet ontslagen kan worden!

Wil je werkgever je ontslaan omdat je regelmatig ziek bent, dan moet hij een ontslagvergunning bij het UWV WERKbedrijf aanvragen en de werkgever moet aantonen, dat het werk of de collega’s onevenredig zwaar onder druk komen te staan door jouw ziekteverzuim. Alleen dan kan je werkgever ontslag aanvragen terwijl je ziek bent.

ziekte en ontslag

Overigens kun je wél ontslag krijgen als je ontslag is aangevraagd vóórdat je ziek werd. Het feit dat je je daarna ziek hebt gemeld, maakt geen verschil. Als je maar niet ziek was toen het ontslag werd aangezegd.

Ben je oproepmedewerker, of heb je een nul-urencontract? Dan gelden er andere regels, zie ziek als oproepkracht.

En, wat moet je doen als je ziek wordt tijdens je vakantie? En zijn die dagen dan ziektedagen of vakantiedagen? Kijk op ziek en vakantie.

Als je meer wilt weten over ontslag tijdens ziekte of specifiek jouw situatie bespreken, bel dan met onze experts

Bel dan 0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur)