Ziekte en verzuim

Wanneer je als werknemer afwezig bent vanwege een door een arts vastgestelde en erkende ziekte spreekt men van wit verzuim.

Men spreekt van zwart verzuim een werknemer zich ziek meldt zonder echt ziek te zijn. In geval van grijs verzuim doelt men op een ziekmelding waarbij het twijfelachtig is of de werknemer echt niet tot werken in staat is.

In sommige situaties zal een werkgever een ziekmelding betitelen als zwart verzuim, daar waar de werknemer het wit verzuim vindt. Een onafhankelijke arts kan hierin een definitief oordeel vellen over het soort verzuim. Indien een van beide partijen dit oordeel in twijfel trekt, dan kan er een second opinion aangevraagd worden bij een andere arts die dan ook een oordeel over het verzuim, de ziekte zal vellen.

Langer verzuim
Hoe langer je ziek bent, hoe lastiger het wordt om het werk te hervatten. Daarom is het van belang om zo snel mogelijk het werk te hervatten, desnoods met aangepaste tijden en/of werkzaamheden. Dit is in het belang van de werkgever, maar óók van de werknemer. Niemand wordt blij van langdurig verzuim.

Loondoorbetaling bij ziekte
Het loon wordt tijdens een ziekteperiode meestal doorbetaald (minimaal 70% van het loon). Meestal is bij CAO bepaald dat er over de eerste 2 ziektejaren in totaal 170% betaald moet worden. Als de werkgever dus in het eerste jaar 70% uitbetaald, dan zal deze in het tweede jaar 100% moeten uitkeren. Let op! Dit verschilt per CAO.

Soms kun je een ziektewetuitkering ontvangen.

ziekteverzuim

Als je nu meer wilt weten over ziekte of over jouw specifieke situatie, bel dan met onze HR Adviseurs:

Bel dan 0900 – 0913 (0,90 p.m., ma-vrij 09.00 – 21.00 uur)